• Klantenbeoordelingen
Waarom Sportskoen

Artikel retourneren?
Stuur een mail aan retouren@sportskoen.nl en wacht totdat u van ons de retourinstructies krijgt per mail.

Klanten van Sportskoen.nl hebben een bedenktijd van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 2 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor rekening van de klant. Wij zullen het bedrag binnen 3 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan vervalt elk recht op ruilen van een artikel. Alle gemaakte kosten brengen wij de klant dan in rekening.

Sportskoen.nl zal binnen 7 dagen na volledige afhandeling van de retouren u het openstaande bedrag crediteren.

Artikelen die niet retour kunnen

De volgende artikelen kunnen niet worden geruild/geretourneerd:

  • Artikelen die gedragen/gebruikt zijn.
  • Artikelen waarvan de labels,stickers en kaartje zijn verwijderd.

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt kunt u de artikelen niet ruilen/retourneren.